دهستان ابوالعباس(بلواس،منگشت،دارالمومنین)

    باسلام ; دهستان ابوالعباس(بلواس,منگشت,دارالمومنین)در فاصله 7 کیلومتری شهرستان باغملک(استان خوزستان) واقع شده است.طول وعرض جغرافیایی این منطقه N 31° 32.829 // E049° 57.778 و ارتفاع882مترازسطح دریا میباشد(ضریب خطا12m).طبق تقسیمات منطقه ای که پس از انقلاب اسلامی توسط وزارت کشور صورت پذیرفت این منطقه منگشت نام گذاری شد و همچون گذشته محوریت آن را روستای ابوالعباس قرار دادند…         بلواس محور روستاهای زیر است(به ... ادامه مطلب »